Plán akcí 1.4.2018 - 30.4.2018

 • 1.4
  neděle
 • 2.4
  pondělí
  Státní svátek
  Pondělí velikonoční
 • 3.4
  úterý
 • 4.4
  středa
  Velikonoční beránek - soutěž v psaní na klávesnici v ANJ
  OA Kubelíkova 3 vybraní žáci
  Přípravný seminář na simulovaný soud
  vybraní žáci 2. a 3. ročníku
 • 5.4
  čtvrtek
  Exkurze do výrobního závodu Coca-Cola HBC
  3. D
 • 6.4
  pátek
  Konec přihlašování k ÚZ pro žáky 2. K
 • 7.4
  sobota
 • 8.4
  neděle
 • 9.4
  pondělí
  Zkouškové období pro 2. K
  9. 4. – 23. 4. 2018
 • 10.4
  úterý
  Ofisák ČAO
  soutěž pro 4. ročníky
 • 11.4
  středa
  MZ 2018 - písemná práce z ČJL
  4. ročníky a 2. K
 • 12.4
  čtvrtek
  Kampa - Werichova vila a Sovovy mlýny
  3. A
  Anežský klášter - Poklady středověkého umění
  1. ročníky
  JPZ - 1. termín
  MAT a CJL
  Exkurze do Pivovaru Velké Popovice
  3. B, C, D
  Exkurze do NTK
  2. ročníky
 • 13.4
  pátek
  Smlouvy o odborné praxi
  žáci 2. a 3. ročníků poslední termín odevzdání smluv
 • 14.4
  sobota
 • 15.4
  neděle
 • 16.4
  pondělí
  Třídírna odpadu
  2. D
  JPZ - 2. termín
  MAT a CJL
  Prohlídka Senátu PČR
  2. A, 2. C
  Exkurze do firmy CIUR
  1. B, C
  Prevcentrum - preventivní program proti šikaně
  1. A, D
  Královská cesta a Valdštejnská jízdárna
  3. ročníky
  Sběrný dvůr - exkurze
  2. B
 • 17.4
  úterý
 • 18.4
  středa
  Prevcentrum - preventivní program proti šikaně
  1. B, C
 • 19.4
  čtvrtek
 • 20.4
  pátek
 • 21.4
  sobota
 • 22.4
  neděle
 • 23.4
  pondělí
  Uzávěrka klasifikace a absence za 2. pololetí
  4. ročníky DS do 15:00 h 2. ročník KS do 18:00 h
 • 24.4
  úterý
  Odeslání konferenčních zpráv za 2. pololetí
  4. ročníky DS, 2. ročník KS do 14:00 h zást. Pohořelé
  Simulovaný soud na Právnické fakultě UK
  vybraní žáci 2. a 3. ročníku
 • 25.4
  středa
  Pololetní pedagogická rada za 2. pololetí
  pro 4. ročníky DS a 2. ročník KS od 14:30 h
 • 26.4
  čtvrtek
  Exkurze do Památníku Terezín
  1. ročníky
  Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů
  žáci 4. ročníků DS a 2. ročníku KS
  Židovské Město
  3. ročníky
 • 27.4
  pátek
  Poslední zvonění 4. ročníků
 • 28.4
  sobota
 • 29.4
  neděle
 • 30.4
  pondělí
  Rozdání vysvědčení - 4. ročníky

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"